Now showing items 1-6 of 6

 • Autosalón 

  Cigánek, Jiří
  Diplomová práce je projekt dvoupodlažního autosalónu v Ostravě Porubě. Jedná se samostatně stojící objekt s druhým nadzemním podlažím pouze nad zděnou částí prvního nadzemního podlaží. Objekt je navržen pro prodej a servis ...
 • Bytový dům 

  Pražan, Tomáš
  Cílem zadaného tématu diplomové práce „bytový dům“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Bytový dům je navržen pro bydlení 32 lidí v osmi bytech, nacházející se v okrajové části města Poličky. Objekt ...
 • Multifunkční objekt - Mikulov 

  Novotný, Miloslav
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování prováděcí dokumentace multifunkčního objektu v Mikulově na Moravě, na parcelách č. 6905, 6910 a 6919. Návrh objektu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Štěrbová, Nikol
  Předmětem mé bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení novostavby nadstandardního rodinného domu. Místo stavby se nachází v Brně na katastrálním území Sadová. Objekt je navržen pro bydlení čtyř až pětičlenné ...
 • Rodinný dům 

  Uhlíř, Jakub
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s obytným podkrovím na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu je 185m. ...
 • Rodinný dům v Omicích 

  Koláčková, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, který se nachází v obci Omice. Objekt je situován ve svažitém terénu, který byl využit ...