Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM 

  Krajíček, Peter
  Práce rozebírá příčiny vzniku zpoždění při použití operačního systému GNU/Linux. Popisuje několik zvolených typů analýzy, které pak implementujeme pomocí programovacího jazyka C. Samotné měření je realizováno na kitu s ...
 • Analýza vlivu poruch a chyb na chování jádra operačního systému 

  Blašková, Adriána
  Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv porúch a chýb na chod jadra operačného systému. Obsahuje podrobne spracované základné pojmy a techniky ako spoľahlivosť systému, poruchy a chyby alebo mechanizmy na zvýšenie spoľahlivosti. ...
 • Automatické zpracování pokrytí kódu u jádra operačního systému GNU/Linux 

  Doktor, Lukáš
  Řeší automatické získávání profilačních informací jádra operačního systému GNU/Linux. Využívá spojení existujícího projektu gcov-kernel, Red Hat Test System a volitelných testovacích programů. Red Hat Test System pomáhá s ...
 • Emulátor přenosové sítě 

  Urbanovský, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ...
 • Hardware Accelerated Digital Image Stabilization in a Video Stream 

  Pacura, Dávid
  Cílem této práce je návrh nové techniky pro stabilizaci obrazu za pomoci hardwarové akcelerace prostřednictvím GPGPU. Využití této techniky umožnuje stabilizaci videosekvencí v reálném čase i pro video ve vysokém rozlišení. ...
 • Komunikace s FPGA obvody pomocí DMA PL330 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací komunikace s FPGA pomocí obvodu PL330. Pro zvolené řešení byly implementovány dva jaderné moduly v jazyce C pro OS Linux. Tyto moduly poskytují rozhraní pro efektivní komunikaci ...
 • Modul ARM PXA270M a jeho využití jako pobočková ústředna 

  Vojtíšek, Jindřich
  V této práci je rozebráno použití operačního systému Linux na bezdiskových zařízeních. Toto je zde řešeno na vývojovém kitu od Voipac PXA270M, který je založen na ARM procesoru. V této práci jsou dále rozebrány distribuce ...
 • Monitoring a analýza uživatelů systémem DLP 

  László, Peter
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s tzv. Data Loss Prevention systémy, popsat jednotlivé části těchto systémů a jejich výhody a nevýhody. Dokument obsahuje potřebné znalosti o filtru IRP zpráv a o samotných IRP zprávách. ...
 • Nasazení virtuálních serverů pro ISP 

  Zelený, Jan
  Práce popisuje principy fungování virtualizace založené na projektu Xen. Text je zaměřen hlavně na zprovoznění systému za účelem jeho pozdějšího využití v prostředí ISP. Cílem této práce je také prozkoumat možnosti právě ...
 • Nástroj pro sestavení vlastní distribuce Fedora 

  Blažek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací sady nástrojů pro sestavení a instalaci RPM balíčků ze zdrojových SRPM balíčků v distribuci Fedora. Nástroje umožňují modifikaci voleb kompilátoru a maker, která jsou expandována ...
 • Návrh a implementace jader real-time operačních systémů běžících na HC08 

  Bednář, Jan
  Hlavním významem celé práce je testování jader real-time os na platformě HC08. Pro porovnání jsou použity jádra vyzývací smyčky, mechanizmu RM a EDF, a volně dostupných systémů FreeRTOS a QP. V práci jsou popsány postupy ...
 • Návrh a implementace jádra víceúlohového operačního systému běžícího na platformě HC08 

  Damborský, Roman
  Software pro vestavěné systémy je často navrhován tak, aby plnil jediný úkol. Pokud je ale požadováno provádění více úloh současně, bývá řešení jednoúčelové, bez možnosti použití základu programu pro jinou aplikaci. Navrhnul ...
 • Návrh ovladačů pro vestavěné systémy v OS Linux 

  Kopáček, Jaroslav
  Problematika návrhu a tvorby ovladačů je obšírná a proto se v této práci zaměříme na návrh ovladačů pro zařízení s programovatelným hradlovým polem. Oproti procesorům typu aplikačně-specifického integrovaného obvodu, kde ...
 • Odposlech stisknutých kláves pro Linux 

  Pivarník, Jozef
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami odposluchu stisknutých kláves na úrovni linuxového jádra za účelem odchycení citlivých údajů. Jsou prezentovány dvě metody, přičemž každá z nich je určená na jiný účel. První metoda ...
 • Online Deduplication for Btrfs 

  Křížek, Martin
  Btrfs je copy-on-write linuxový souborový systém, který obsahuje vlastního správce oddílů a podporuje efektivní operace se snapshoty. Online deduplikace dat je metoda odstranění duplicitních bloků dat ještě předtím než ...
 • Ověření možností komunikačních periferií jednodeskového systému BeagleBoard. 

  Hladík, René
  Obsah bakalářská práce zahrnuje druhy a možnosti komunikace, jenž nabízí rozhraní jednodeskového počítače. Ověření rozsahu komunikace při použití v mobilní robotice a následné shrnutí pro daný systém. Cílem této práce bylo ...
 • Paralelizace výpočtů pomocí GPGPU prostředků 

  Pacura, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázanie na moţnosti a demonštrácia paralelizácie výpočtov pomocou grafických procesorov. V práci sú uvedené popisy dostupných vývojových nástrojov, a na ich základe je jeden zvolený na ...
 • Pokročilé nástroje pro měření výkonu 

  Smrček, Jaromír
  Tato práce prezentuje vstupně-výstupní vrstvu jádra Linux a ukazuje možnosti jejího ladění a optimalizace. Dále ukazuje nástroje, které je možno použít pro sledování systému a jejich výstupy. Práce se také soustřeďuje na ...
 • Port OS Linux pro signalový procesor DaVinci 

  Šujak, Marek
  Táto práca sa zaoberá možnosťami implementácie operačného systému postaveného na jadre Linux. Stručne zobrazuje programový model architektúry ARM. Inicializáciu najdôležitejších periférií obvodu DM644x a spôsob bootovania ...
 • Portace RedirFS na jiné OS 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje proces portace RedirFS na operační systém FreeBSD. Zdrojovým operačním systémem je Linux. Tyto systémy jsou popsány z pohledu VFS, čímž jsou určeny rozdíly a potřebné modifikace. Poté následuje ...