Now showing items 1-2 of 2

  • RedirFS - portace na jiné OS 

    Czerner, Lukáš
    Tato práce popisuje jak přípravu na portaci, tak samotnou portaci Linuxového modulu RedirFS na operační systém FreeBSD. Jsou zde popsány základní rozdíly přístupu k Linuxovému a FreeBSD jádru, dále rozdíly v implementaci, ...
  • Systém pro detekci vlakových náprav a jejich číslování dle Mezinárodní železniční unie 

    Dvořák, Petr
    Práce se zabývá vytvořením systému, který by detekoval průjezd vlakového vagónu a očísloval jej dle Mezinárodní železniční unie. Na začátku práce jsou rozebrány využité metody pro správnou detekci průjezdu kola včetně ...