Now showing items 1-6 of 6

 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Klasifikace IT produktů a služeb určených k řízení podnikové výkonnosti 

  Svarovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Corporate Performance Management (CPM). Jsou zde objasněny důležité teoretické pojmy, popsána koncepce a oblasti nasazení těchto nástrojů, proč jsou CPM nástroje ...
 • Návrh hlavních ukazatelů výkonnostních metrik 

  Kmeť, Lenka
  Práce se týká procesního přístupu a jeho využití při měření výkonnosti společnosti. Uvádí přehled jednotlivých přístupů, od tradičních obsahujících pouze finanční ukazatele po moderní využívající nefinanční ukazatele a ...
 • Studie řízení hodnocení dodavatelů vybraného podniku 

  Fikar, Jakub
  Diplomová práce řeší stávající metodiku hodnocení dodavatelů ve společnosti IMI Precision Engineering se zaměřením na hodnocení konkrétních dodavatelů a jejich skupin. Cílem diplomové práci je pak zlepšit stávající proces ...
 • Využití controllingu v centru sdílených služeb 

  Šteinhüblová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stavom controllingu v centre zdieľaných služieb analyzovaného podniku v spolupráci s útvarom controllingu lokálnej pobočky podniku na Slovensku. Teoretická časť práce je zameraná na teoretické ...
 • Výkonnost podniků z informačních a komunikačních aktivit v ekonomické a sociální oblasti 

  Klímková, Markéta; Hornungová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the article: The purpose of the article is to present some partial results from the specific research, which was focused on the area of business performance in the Czech Republic. These results are supported ...