Now showing items 1-12 of 12

 • Dvojitý digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kotol, Martin
  V zadání bakalářské práce je uvedena analýza zapojení napájecích zdrojů v OrCAD. Na základě této analýzy, jsou vybrány nejvhodnější napájecí zdroje, které jsou modifikovány na parametry 2x 0-30V/ 0-3A. Uvedená zapojení ...
 • Generátor funkcí pomocí D/A převodníku FITkitu 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá generováním a detekcí funkcí obdélníkového, sinusového, trojúhelníkového a pilovitého tvaru pomocí D/A převodníku FITkitu. Náplní je také popis komunikačního protokolu PS/2 klávesnice a popis ovládání ...
 • Komunikace se zařízením typu USB HID 

  Tylich, Jan
  Tato práce se zabývá praktickou realizací propojení výukové platformy FITkit s modulem VDIP1 obsahujícího USB čip Vinculum firmy FTDI a návrhem knihovny umožňující komunikaci s USB zařízeními. Výstupem práce jsou dvě ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH 

  Zedník, Josef
  Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku ...
 • Nástroj pro analýzu psaní uživatele na klávesnici jako add-in do MS Office 

  Daněk, Jakub
  Tato práce popisuje návrh a implementaci add-inu do MS Word a MS Outlook, jehož účelem je analyzovat psaní uživatele. Zabývá se metodami analýzy rychlosti a chybovosti psaní a jejich použitím pro posouzení schopnosti psaní ...
 • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

  Melichárek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...
 • Návrh pracoviště obsluhy obráběcího centra 

  Kříž, Jan
  Předložená práce obsahuje parametry a pravidla důležité pro návrh rozhraní mezi obrábě- cími centry a jeho obsluhou. Veškeré informace byly získány rešerší v odborné literatuře a technických normách a následně setříděny ...
 • Nové postranní kanály v kryptografii 

  Machů, Petr
  Diplomová práce se zabývá postranními kanály v kryptologii. Hlavní pozornost je věnována postranním kanálům umožňující útok na klávesnici počítače. Zvláště pak na akustický postranní kanál. Pomocí něho jsou provedeny dva ...
 • Použití telefonu jako bezdrátové myši 

  Eliáš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje použít mobilní zařízení s operačním systémem Google Android jako bezdrátový touchpad a klávesnici pro ovládání počítače s operačním systémem ...
 • Praktická realizace přípravku demonstrující systém RFID 

  Pernica, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací demonstračního přípravku pro systém RFID. První část se zaměřuje na teorii tohoto systému. Další část se zabývá teorií řešení a použitými součástkami. Dále popisuji vlastní ...
 • Software pro převzetí kontroly nad počítačem 

  Kostelník, Jan
  V úvodní části diplomové práce je stručně zmíněn historický a technologický vývoj terminálu, jeho definice, výhody a nevýhody. V další části je uveden všeobecný popis služeb a jejich význam. Jsou zde popsány terminálové ...
 • Softwarová klávesnice pro Android 

  Šilhan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením originální softwarové klávesnice určenou pro platformu Android. První část se zabývá současnými klávesnicemi na trhu a objasní v čem je moje klávesnice jedinečná. V další kapitole ...