Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce klíčových slov v mluvené řeči 

    Zemánek, Tomáš
    Tato diplomová práce je zaměřena pro návrh detektoru klíčových slov. Práce obsahuje popis metod, které se pro tyto účely používají a návrh vlastního detektoru. Navržený detektor je založen na metodě DTW (DYNAMIC TIME ...
  • Ochrana citlivých dat obsažených v obraze 

    Mezina, Anzhelika
    Tato bakalářská práce je zaměřena na využití hlubokého učení v bezpečnostním problému úniku citlivých informací ve formě obrazových dat. Pokusem o vyřešení tohoto problému bylo použití Single Shot Multibox Detectoru (SSD) ...