Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vibračního generátoru s využitím nelineárních charakteristik 

    Rubeš, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na zkonstruování piezoelektrického generátoru s přidanou nelineární tuhostí. Lineární generátor má rezonanční frekvenci s velice úzkým pásmem rezonance. Následkem toho je generátor velice citlivý na ...
  • Vibrační generátor pro letecké aplikace 

    Rubeš, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na úpravu konstrukčního návrhu vibračního generátoru pro autonomní letecké aplikace. Vibrační generátor je zařízení pro přeměnu energie vibrací na elektrickou energii. Jeho hlavní části jsou kmitající ...