Now showing items 1-2 of 2

  • Kinematické struktury pásových podvozků 

    Chlud, Martin
    Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
  • Řízení SCARA robotu pomocí řídicího systému Beckhoff 

    Madzia, Adam
    Tato práce se zabývá řízením manipulátoru typu SCARA. V teoretické části práce jsou vysvětleny jednotlivé robotické systémy. Je zde popsána konstrukce robota z hlediska kinematických dvojic a struktur. Dále je popsán ...