Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery 

    Čech, Martin
    Cílem práce je navrhnout a vytvořit program, umožňující autonomní řízení robotického autíčka Ackermanova typu pomocí kamery, pravděpodobnostních plánovacích algoritmů a FITkitu. V práci jsou rozebrány teoretické principy ...