Now showing items 1-1 of 1

  • 4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu 

    Ferjanc, Jan
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu tříkolového mobilního robota a návrhem scény k prezentaci jeho pohybu. Konstrukce robota bude částečně vycházet z již realizovaného funkčního vzorku, částečně bude návrh designu ...