Now showing items 1-2 of 2

  • Srovnání svarů vytvořených CO2 laserem a vláknovým laserem 

    Leidorf, Michal
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává technologie svařování CO2 laserem a vláknovým laserem, svary budou provedeny za stejných svařovacích podmínek na dvou materiálech (S235JRG2 a X5CrNi 18-10), za ...
  • Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem 

    Berka, Roman
    Práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh svařování plechů. Na základě literární studie problematiky svařování laserem byly navrhnuty optimální svařovací parametry. Materiál použitý k svařování - ocel ...