Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kohoutek, Josef
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh nového řešení elektronického obchodu pro firmu ABBAS, a.s. která se specializuje na prodej bezpečnostních systémů, především pak na kamerové systémy. Bakalářská práce je rozdělena ...
 • Automatická identifikace klíčových slov 

  Mašláňová, Marcela
  Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o značkování klíčových slov v textu a využít je v praxi pro automatické generování rejstříků. Důvodem pro automatizaci tvorby rejstříků je jejich vysoká náročnost a cena. ...
 • Automatická tvorba rejstříku publikace 

  Strachota, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti běžných metod automatického zpracování jazyka a vytvořit prototyp systému, který bude schopen automaticky generovat rejstříky. Systém bude vyzkoušen na testovacích datech a ...
 • Automatické navrhování klíčových slov 

  Šimara, Svatopluk
  Tato práce se zabývá automatickým návrhem klíčových slov českým dokumentům. Pro jejich návrh je využito čistě statistických metod. K analýze jsou použity diplomové a jiné závěrečné práce. Statistické metody jsou na vybraných ...
 • Extrakce klíčových slov z dokumentů 

  Matička, Jiří
  Práce se zabývá automatickou extrakcí klíčových slov z dokumentů. Jejím cílem je návrh a implementace aplikace, která bude schopná z dokumentu vyextrahovat množinu klíčových slov vyjadřující co nejpřesněji hlavní obsah ...
 • Extrakce klíčových slov z vědeckých článků 

  Kyjovský, Marek
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k extrakci důležitých slov z článku. Poté se pokusit porozumět charakteru používaných klíčových slov z dostupné množiny testovacích anglických článků. ...
 • Návrh dílčí strategie při propagaci elektronického obchodu firmy 

  Ženatová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení důležitých pojmů v elektronickém obchodování pro správné fungování e-shopu. Analyzuje současný stav již existujícího e-shopu a na základě zjištěných nedostatků navrhuje dílčí strategii ...
 • Návrh marketingové komunikace 

  Ansorgeová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix a online marketingovou komunikaci obchodní značky Kola Svorada. Vysvětluje, co je to marketing, jaké jsou jeho nástroje a následně porovnává teoretické poznatky se skutečností. ...
 • Optimalizace webových stránek pro vyhledávače 

  Prustoměrský, Milan
  Tato práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Je zde popsáno úvodní seznámení o SEO, jehoľ metody jsou následně podrobně popsány. Získané znalosti byly poté aplikovány na dvojici existujících webových ...
 • Sémantická blízkost pro vědecké články 

  Dresto, Erik
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k hledání sémantické blízkosti pro vědecké články. Jednotlivé metody budou podrobně vysvětleny, porovnány a ve výsledku ohodnoceny podle úspěšnosti. Na ...
 • Slovní hry jako nástroj pro získání jazykových dat 

  Koriťák, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu a implementace jednoduché slovní hry pro hádání slov na základě jejich opisu. Výstupy hry jsou anotovaná slovní data, která se dále dají použít např. jako základ pro sestavení ...
 • Systém pro provázání textů státnicových témat, studijních opor a doplňkových materiálů 

  Hradílek, Jakub
  Hlavním úkolem této práce je se seznámit s metodami vyhledávání definic odborných pojmů napříč texty. Následně navrhnout a vytvořit systém, který bude schopen propojit texty státnicových témat, studijních opor a doplňkových ...