Now showing items 1-2 of 2

  • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

    Hladišová, Marika
    Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
  • Návrh hlavních ukazatelů výkonnostních metrik 

    Kmeť, Lenka
    Práce se týká procesního přístupu a jeho využití při měření výkonnosti společnosti. Uvádí přehled jednotlivých přístupů, od tradičních obsahujících pouze finanční ukazatele po moderní využívající nefinanční ukazatele a ...