Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické ovládání ventilační klapky 

  Harman, Ján
  Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh řízeni ultralehkého motorového kluzáku SONG 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je převzít a dále rozvinout typový návrh letounu SONG. Výsledkem bude základní aerodynamický výpočet, návrh příčného řízení včetně pevnostní kontroly vybraných částí. Takto navržený letoun bude připravený ...
 • Rotační elektrický aktuátor: identifikace parametrů a řízení 

  Palaj, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá návrhem desky plošných spojů, sloužící pro připojení rotačního elektrického aktuátoru (REA) ke kartě MF624. V části druhé popisuje elektronickou škrtící klapku a vlastnosti její ...
 • Systém řízení linky navažování hmot 

  Komárek, David
  Tato práce se zabývá problematikou navažování sypkých hmot, návrhem a realizací systému řídících a vizualizačních bloků akčních členů, které jsou v těchto systémech používány. První část obsahuje teoretický rozbor technologie ...
 • Vysokovztlaková mechanizace křídel dopravních letadel 

  Marek, Dominik
  Bakalářská práce utváří přehled používané vysokovztlakové mechanizace na náběžných a odtokových hranách křídel dopravních letadel. Stručně vysvětluje jejich princip činnosti, popisuje výhody a nevýhody jednotlivých konceptů, ...
 • Vývoj regulace ventilačních turbín 

  Kremz, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá konstrukčním vývojem mechanických systémů ventilačních turbín. Cílem práce je zdokonalit vnitřní systém regulace ventilační turbíny a systém odvětrávání vzduchu. Výstupem práce bude model ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...