Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza klasifikačních metod 

  Juríček, Jakub
  Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý ...
 • Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech 

  Tisovčík, Peter
  Cieľom práce bolo naštudovať problematiku merania kvality vnútorného ovzdušia, so zameraním na koncentráciu oxidu uhličitého. V~rámci teoretickej časti práce bola popísaná problematika získavania znalostí z databáz, boli ...
 • Analýza Parkinsonovy nemoci pomocí segmentálních řečových příznaků 

  Mračko, Peter
  V tejto práci je popísaný návrh systému diagnózy Parkinsonovej choroby na základe reči. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorej prejavom je okrem iných aj postihnutie ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Analýza sentimentu bez přímého učení s učitelem 

  Karabelly, Jozef
  Cieľom tejto práce je odprezentovať prehľad aktuálneho výskumu v oblasti analýzy sentimentu bez priameho učiteľa a identifikovať potenciálne smery výskumu. Okrem toho práca predstavuje novú účelovú funkciu na predtrénovanie, ...
 • Automatická klasifikace fotografií antibiotických disků 

  Hesko, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou automatickej klasifikácie fotografií antibiotických diskov. Cieľom práce je vytvorenie výstupu s klasifikovanými antibiotickými diskmi aplikáciou rozličných metód. Úloha je rozdelená ...
 • Automatizovaná detekce makromolekulárních komplexů z kvantitativních STEM snímků a výpočet jejich molekulární hmotnosti 

  Záchej, Samuel
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou obrazu z kvantitatívneho STEM mikroskopu. Práca popisuje princíp vzniku obrazu a metódy spracovania obrazu. Neodmysliteľnou súčasťou je popis vlastností a klasifikácia ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Hronský, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozpustnosťou rekombinantných proteínov a hlavne jej predikciou. Približuje čitateľovi problematiku vzniku proteínov, ako aj proces tvorby rekombinantných proteínov. Syntetická výroba ...
 • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

  Bak, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...
 • Detekce dopravních značek 

  Ťapuška, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou dopravných značiek v obraze. Popisuje známe postupy, ich výhody a nevýhody. Je v nej uvedený popis implementácie systému pre detekciu dopravných značiek. V poslednej kapitole sú ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Ferencz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikačními metodami pro automatickou detekci různých krajinných prvků z kombinace snímků vysokého rozlišení a LiDAR dat. Hlavním cílem je představit další možnou metodu zpracování pro ...
 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Dronzeková, Michaela
  Cieľom tejto práce je využitie konvolučných neurónových sietí na klasifikáciu röntgenových snímok ľudského tela. Na tento účel boli vytvorené štyri neurónové siete, ktoré sa testujú na troch klasifikačných úlohách: ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Ličko, Jozef
  Rozpoznávání charakteristických rysů o autorovi z jeho psaného textu je oblastí aktivního výzkumu. Tato práce se zaměřuje na přezkoumání možnosti implementovat psychosémantickou metodu Kreitlerových. Navrhli a implementovali ...
 • Klasifikace kovů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu a chemometrických metod 

  Képeš, Erik
  Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou kovov pomocou spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) a chemometrických metód. Práca poskytuje prehľad o štúdiách na danú tému. Sú vybrané tri široko používané chemometrické ...
 • Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování 

  Borový, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce je klasifikácia mračien bodov z rôznych nosičov a s rôznou hustotou. Z dát bol ďalej vytvorený model terénu a modely budov. Popísané je aj softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie dát. ...
 • Konvoluční neuronové sítě 

  Lietavcová, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného ...