Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

    Do, Tuan Anh
    Předmětem této bakalářské práce „Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu“ je analýza kalkulačních metod používaných ve výrobním podniku. V teoretické částí se budu zabývat tématikou rozdíl mezi finančním ...
  • Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě 

    Malínková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou nákladů na dopravu v distribuční firmě. Zkoumá jak evidenci a sledování jednotlivých nákladů, tak i výši a efektivnost vynakládaných nákladů. Výstupem práce je návrh evidence a ...