Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza a srovnání spekter u různých modelů klavírů 

  Peloušek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavíru. V úvodu pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na konstrukci a zvukovou barvu a podrobně rozebírá vliv jednotlivých částí nástroje na ...
 • Analýza časově proměnného spektra klavírů 

  Smělý, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavírů. Počátek práce pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na zvukovou barvu a konstrukci a podrobně rozebírá jednotlivé jeho části a ...
 • Audio syntetizér v obvodu FPGA 

  Tomko, Jakub
  Táto práca sa zaoberá metódami zvukovej syntézy. Opísané sú výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód v hudobných syntetizátoroch. Na základe analýzy zvuku klavíra bola vybraná najvhodnejšia metóda pre návrh syntetizátora. ...
 • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

  Vinš, Jakub
  Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...