Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro výběr klientů 

  Procházka, Tomáš
  V rámci diplomové práce je využito moderních metod analýz a modelování. Konkrétně se práce věnuje aplikaci fuzzy logiky pro výběr klientů. Cílem práce je vytvoření vhodného systému sloužícího ke stanovení pořadí podaných ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Podnikatelská etika jako součást pojišťovací praxe 

  Vránová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů z hlediska dodržovaní zásad podnikatelské etiky v pojišťovací praxi. S využitím dotazníků budou zjištěny postoje klientů pojišťovacích ...
 • SDL model pro Source Specific Multicast 

  Záň, Stanislav
  Tato práce se zabývá problematikou síťové komunikace s použitím metody Source Specific Multicast. Zaměřuje se na problematiku, přihlašování, odhlašování a administrace klientů v multicastové skupině a protokolu IGMP, který ...
 • Srovnání bankovních kiosků s pobočkami ve Volksbance ČR 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním klasických poboček Volksbank a nových prodejních prostor umístěných v nákupních centrech tzv. Volksbank Shopů. V práci jsou srovnávána prodejní místa, jejich zaměstnanci i nabízené ...