Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace nákladů na klientské změny úpravou standardu developerského projektu 

    Roubcová, Veronika
    Práce pojednává o klientských změnách ve zvoleném developerském projektu oproti standardu. Z katalogu změn budou vybrány jednotlivé položky, které nahradí původní standard. Návrh vzhledu bytu je tvořen na základě harmonického ...
  • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

    Vaculová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...