Now showing items 1-20 of 22

 • Alternativní koncepce spalovacích motorů 

  Šťáva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce na téma Alternativní koncepce spalovacích motorů je popis vybraných historických i současných alternativ ke konvenčnímu spalovacímu motoru s klikovou hřídelí. Cílem práce je vytvořit rešeršní ...
 • Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor 

  Dragoun, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení ...
 • Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor 

  Dragoun, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení ...
 • Hnací ústrojí nekonvenčního vidlicového vznětového šestiválce s viskózním tlumičem 

  Hejda, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí nekonvenčního vidlicového šestiválce s úhlem rozevření řad válců 90 stupňů a přesazením ojničních čepů 30 stupňů. Je proveden rozbor vyváženosti klikového mechanismu, ...
 • Hnací ústrojí nekonvenčního vidlicového vznětového šestiválce s vyvažovacím hřídelem 

  Vaculík, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí nekonvenčního vidlicového šestiválce s úhlem rozevření řad válců 90 stupňů a přesazením ojničních čepů 30 stupňů. Diplomová práce přináší rozbor vyváženosti setrvačných ...
 • Klikový mechanismus zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Vičík, Petr
  Cílem této práce je navrhnout klikový mechanismus zážehového šestiválcového leteckého motoru se zadanými parametry. Sestavit dynamický model se zapojeným reduktorem a provést kontrolu životnosti klíčových částí klikového hřídele.
 • Modální vlastnosti klikového ústrojí čtyřválcového traktorového motoru 

  Ehrenberger, Pavel
  Diplomová práce obsahuje z části souhrn obecných informací o torzním kmitání klikové hřídele. Hlavním úkolem je příprava pružného modelu klikové hřídele v MKP programu ANSYS a následný export do multi body systému ADAMS/Engine. ...
 • Motory formule 1 

  Kaňa, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem konstrukce některých funkčních částí motoru Formule 1. V první části práce jsem se zaměřil na klikové hřídele, ojnice, písty, ventilové rozvody a jejich porovnání se sériovými motory. ...
 • Parametry kluzných ložisek moderních spalovacích motorů 

  Dvořák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je podat všeobecné informace o kluzných ložiskách, jejich výhodách a nevýhodách. Práce je rozdělena na pět částí, v nichž jsou rozebírány jednotlivé otázky. V první části se zabývá samotnými ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Parchański, Martin
  Cílem této práce je návrh uspořádání řadového pětiválcového vznětového motoru se zadanými parametry, návrh uspořádání klikového mechanismu, návrh vyvážení odstředivých a setrvačných momentů a výpočet torzních kmitů. ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s viskózním tlumičem 

  Procházka, Miloslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout hnací ústrojí vznětového řadového pětiválcového motoru se zadanými parametry, vyvážit odstředivé síly a momenty, navrhnout viskózní tlumič torzních kmitů a provést výpočet vynuceného ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s vyvažovací jednotkou 

  Štefaňák, Petr
  Cílem této práce je návrh řadového vznětového pětiválcového motoru se zadanými počátečními parametry. V práci bude proveden rozbor vyváženosti motoru, odstranění vlivu nevyvážených hmot pomocí vývažků na klikové hřídeli a ...
 • Pohony ventilového rozvodu ozubenými koly 

  Drdla, Adam
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů.Úvod se zabývá druhy ozubených kol a jejich použitím ve spalovacích motorech. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V ...
 • Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru 

  Galásek, Martin
  Tato diplomová práce s názvem „Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru“ se zabývá návrhem pryžového tlumiče pro zadaný motor. Je proveden konstrukční návrh klikové hřídele, dále provedena výpočtová ...
 • Řetězové pohony ventilového mechanismu 

  Vodička, Richard
  Cílem této bakalářské práce je získat všeobecný přehled o tomto způsobu pohonu ventilových rozvodů. Úvod se zabývá pohonem rozvodového mechanismu spalovacích motorů. Vlastní text práce se skládá ze tří částí. V první části ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Drozdek, Lukáš
  Tato diplomová práce s názvem „Silikonový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru“ je zaměřena na prvotní návrh možnosti použití silikonového tlumiče torzních kmitů pro výše zmiňovaný motor určený ...
 • Silikonový tlumič torzních kmitů šestiválcového vznětového motoru 

  Kovář, Lukáš
  Cílem této práce je návrh klikové hřídele řadového šestiválcového vznětového motoru a návrh viskózního tlumiče torzních kmitů pro klikový mechanismus daných parametrů. Práce zahrnuje sestavení dynamického torzního modelu ...
 • TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VOLBY DOBY ŽIVOTNOSTI VOZIDLA 

  Hemala, Michal
  Práce shrnuje hlavní důvody zaměření výrobců na konkrétní dobu životnosti vozidla. Zkoumá současný stav vozového parku a optimální životnost automobilu. Dále předkládá několik metod řešení únavové životnosti a popisuje ...
 • Tlumič torzních kmitů pro řadový pětiválcový motor 

  Polášek, Michal
  Diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu klikového mechanismu v MBS systému ADAMS Engine. Je provedena výpočtová kontrola klikového hřídele z hlediska torzních kmitů a následně jsou navrženy základní parametry ...
 • Tvarová optimalizace klikového hřídele leteckého motoru 

  Vopařil, Jan
  Práce popisuje rozmanitost a šíři problematiky spjaté s klikovými hřídeli spalovacích motorů. Charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující jejich tvar a velikost a vybrané poznatky přenáší do návrhu klikové hřídele ...