Now showing items 1-4 of 4

 • Namáhání ojnice v multi-body systému 

  Malinský, Marek
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Kujawa, Pawel
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového ústrojí podle zadaných parametrů. Práce obsahuje návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální analýzu a výpočet torzních kmitů. Nakonec je proveden výpočet součinitele ...
 • Pístní a ojniční skupina vznětového motoru 

  Řehůřek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem pístní a ojniční skupiny vybraného vznětového motoru. Před samotným návrhem je vytvořena stručná rešerše pístů a ojnic vznětového motoru. Dále je proveden rozbor klikového ústrojí, který je ...
 • Zážehový pětiválcový hvězdicový letecký motor 

  Donutil, Jan
  Cílem této práce je návrh konfigurace hvězdicového pětiválcového motoru se zaměřením na klikové ústrojí. Rozebírána je problematika kinematiky klikového mechanismu s vedlejší ojnicí, problematika silového působení a ...