Now showing items 1-2 of 2

  • Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu 

    Bělka, Miloslav
    V této bakalářské práci jsou popsány způsoby přívodu vzduchu do kabiny automobilu. Přívod vzduchu do kabiny se využívá především k větrání, ale také k vytápění nebo k chlazení prostoru v automobilu. Objasněním tohoto jevu ...
  • Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu 

    Viščor, Petr
    Práce je zaměřena na problematiku využití způsobů pasivního chlazení v kabině osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány základní principy a mechanizmy přenosu tepla a je zde pojednáno o kvalitě prostředí v ...