Now showing items 1-14 of 14

 • Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku 

  Malinowski, Matěj
  Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných ...
 • Aerodynamický návrh transsonického bezpilotního kluzáku 

  Kóňa, Marián
  Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamický návrh transsonického kluzáku, za účelem následování dopravního letounu v cestovním režimu. Cílem práce je provést základní geometrický návrh letounu s ohledem na Whitcombovo ...
 • Historie civilního letectví od počátků do konce roku 1918 

  Soukop, Robin
  Tato bakalářská práce vytváří ucelený přehled historie civilního letectví od prvních kroků a raných pokusů o let až po rok 1918, kdy se létání stalo téměř běžnou součástí života a zároveň i demonstrací lidské a technické ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Koncepční návrh vlečného letounu podle CS-VLA 

  Marek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu určeného pro vlekání kluzáků. Na základě rešerše používaných vlečných letounů v českých aeroklubech a na základě rozboru požadavků na vlečné letouny je zpracován ...
 • Koncepční návrh výkonného kluzáku s pomocným elektrickým pohonem (dle EASA CS-22) 

  Hlůšek, Josef
  Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu kluzáku s elektrickým pohonem dle předpisu CS-22. Je zpracován statistický rozbor kluzáků s pomocným pohonem, který je použit pro stanovení základních návrhových parametrů, ze ...
 • Možné způsoby získání průkazu způsobilosti CPL (A) s kvalifikací MEP land a IR/MEP a jejich srovnání 

  Boček, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním možných způsobů získání CPL(A) a ME/IR se zaměřením na vhodnost postupu získání pro různé věkové kategorie a různé finanční možnosti. Dále zahrnuje výhody předchozí praxe z jiné ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Nosné soustavy kluzáků 

  Löffelmann, František
  Práce pojednává o vlivu geometrických charakteristik na aerodynamické vlastnosti křídel v obecném smyslu, zatížení konstrukce křídla a popisuje typická konstrukční řešení křídel. Dále jsou uvedeny základní požadavky na ...
 • Pokročilé koncepce výcvikových kluzáků 

  Šponer, Jan
  Práce nabízí náhled v jakých režimech letu nejčastěji létá výcvikový kluzák a jaké jsou na něj kladeny nároky. Ty závisejí na požadavcích výcvikové osnovy, aeroklubů, instruktorů a samotných žáků. Naleznete zde výběr ...
 • Porovnání provozních, technických a ekonomických parametrů vlečných letounů. 

  Slováček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je porovnat parametry vlečných letounů na základě analýzy provozních, technických a ekonomických parametrů. Obsahuje rozbor jednotlivých parametrů a popis vlastností letounů z pohledu využití ...
 • Použití nelineární teorie nosné čáry při aerodynamickém návrhu kluzáku 

  Schoř, Pavel
  Tato diplomová práce naznačuje jakým způsobem je možné použít modifikovanou teorii nosné čáry ři předběžném aerodynamickém návrhu kluzáku. Je ukázáno, že lze dosáhnout poměrně přesných výsledků, při menší výpočetní náročnosti ...
 • Termické stoupavé proudy v České republice a jejich využití sportovními piloty 

  Ožana, Martin
  Tato práce se zabývá stručným přehledem typů stoupavých proudů nad naším územím, především pak výskytem a předpovědí termické konvekce. Protože jsou kluzáky do vzduchu vlekány motorovými letadly, obsahuje i přehled informací, ...
 • Výpočet zatížení a pevnostní kontrola křídla kluzáku 

  Freisleben, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem zatížení kompozitového křídla a jeho pevnostní kontrolou. Dále obsahuje návrh statické pevnostní zkoušky křídla.