Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Špaček, Ladislav
  Pro elektrické pohony v automobilu se nejčastěji používají stejnosměrné a krokové motory. Nejčastějším představitelem stejnosměrných motorů je elektrický spouštěč a motor stěrače skel. Krokové motory se nejčastěji používají ...
 • Degradace izolačních materiálů vlivem cizích částic 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována vlivu prachových částic na chod točivých strojů s kluzným kontaktem. V práci jsou popsány a charakterizovány prachové částice z prostředí vybraných strojů. Je zkoumán jejich vliv na chod kluzného kontaktu ...
 • Diagnostika kluzného kontaktu s využitím praktické aplikace „Metody prachových částic“ 

  Kopecký, Jiří
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu u elektrických strojů a jeho diagnostických metodách. Je zaměřena na posouzení délkových úbytků kartáče s využitím Metody prachových částic. V diplomové práci jsou uvedeny ...
 • Inovace úhlové brusky 

  Záhejský, Petr
  Bakalářská práce na téma inovace úhlové brusky se zabývá zlepšováním provozních parametrů úhlových brusek, zejména v oblasti kluzného kontaktu. Úhlové brusky se řadí mezi elektrické ruční nářadí, které zpravidla bývá ...
 • Kluzný kontakt u elektrických strojů 

  Bernard, Ivo
  Práce pojednává o kluzném kontaktu u elektrických strojů. Je zaměřena na jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a vyhodnocení některých kvalitativních kritériích komponentů kluzného kontaktu. Závěrečná část je věnována ...
 • Mikroskop a možnosti jeho využití v technické praxi 

  Kopecký, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou využití světelného mikroskopu v technické praxi a jeho využitím při automatizování diagnostické metody zaměřené na elektrické stroje s kluzným kontaktem. Tato metoda se nazývá metoda ...
 • Možnosti eliminace vzniku elektrostatického náboje u pohonu pásového dopravníku 

  Pavluš, Ondřej
  Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem ...
 • Návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu 

  Havliš, Petr
  Téma diplomové práce je návrh měřicího zařízení pro studium kluzného kontaktu. Obsahuje popis kluzného kontaktu, jeho významu a možnosti využití. Specifikaci možností zkoušení kluzného kontaktu, uvedení možností vyhodnocování ...
 • Návrh stejnosměrného lodního motorku pro pohon člunu 

  Hudák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Teoreticky seznamuje s problematikou kluzného kontaktu a řeší inovací v této oblasti. se zaměřením na kluzný kontakt stejnosměrného stroje. ...
 • Posouzení koncepce nového řešení kluzného kontaktu v elektrických strojích 

  Záhejský, Petr
  Diplomová práce je věnována posouzení koncepce nového řešení kluzného kontaktu v elektrických strojích. Práce je orientována zejména na problematiku komutátorových motorů, které jsou téměř výhradně využívány v elektrickém ...
 • Problematika revize kluzného kontaktu elektrických strojů 

  Kozumplík, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou revizí elektrických zařízení se zaměřením na kluzný kontakt. Nejprve se z teoretického hlediska zaměřím na výčet a jednoduchý popis hlavních strojů, které využívají kluzný kontakt, dále ...
 • Příspěvek k praktickému posouzení expresní metody pro hodnocení kvality kluzného kontaktu 

  Kurzępa, Marek
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu a jeho diagnostiky, zejména diagnostiky využitím komparativní metody prachových částic. V práci je zpracován ukázkový příklad, jakým způsobem se postupuje při použití této ...
 • Využití programu SolidWorks v silnoproudé elektrotechnice. 

  Fazekas, Tamás
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s parametrickými CAD systémy a vytvořit jednoduchý model z oblasti silnoproudé elektrotechniky. V první části projektu jsou shrnuty nejznámější CAD systémy. Druhá část práce se zabývá ...
 • Zlepšování provozních vlastností kluzného kontaktu 

  Mišinger, Lukáš
  Práce je zaměřena na kluzný kontakt (KK) a porovnání jednotlivých koncepcí kluzného kontaktu. Studium vychází z řešení na modelových přípravcích v návaznosti na praktické výsledky s aplikací inovovaného kluzného kontaktu. ...