Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení životnosti kompozitních konstrukcí 

    Mihalides, Dušan
    Dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. Poskytuje komplexný prehľad problematiky na základe zhodnotenia súčasného stavu. Hlavným cieľom práce je navrhnutie metodiky hodnotenia ...
  • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

    Šenkýř, Miroslav
    Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...