Now showing items 1-8 of 8

 • Ekvalizér s korekcí hlasitosti pro laboratorní výuku 

  Karkoška, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí ekvalizéru s korekcí hlasitosti pro laboratorní výuku a simulací jednotlivých částí v programu LTspice. Pro návrh bylo použito pásmových korektorů se sériovými rezonančními ...
 • Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami 

  Klubus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických filtračních obvodů s obecnými kmitočtovými charakteristikami. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část práce zkoumá možnosti návrhových postupů ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...
 • Laditelný ARC kmitočtový filtr 

  Kufa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laditelných ARC kmitočtových filtrů. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na základní pojmy z oblasti kmitočtových filtrů, jako je matematické vyjádření přenosové funkce, typy ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Praktické ukázky zpracování signálů 

  Hanzálek, Pavel
  Práce se zaměřuje na problematiku zpracování signálů. Pomocí praktických ukázek se snaží ukázat využití jednotlivých operací zpracování signálů z praktického hlediska. Pro každou z vybraných operací zpracování signálů je ...
 • Studium elektronického řízení a reálného chování variabilních filtračních a oscilačních aplikací moderních aktivních prvků 

  Šotner, Roman
  Práce pojednává o elektronicky nastavitelných a konfigurovatelných aplikacích moderních aktivních prvků. Velmi často jsou prezentovány rozmanité aktivní prvky v aplikacích filtrů a oscilátorů, které víceméně vychází ze ...
 • Testování analogových obvodů 

  Váško, Ondřej
  Hlavním cílem práce je seznámit se problematikou testování analogových lineárních obvodů z hlediska diagnostikování jednotlivých součástek, u kterých chceme ověřit jejich nominální hodnotu. Pro práci bylo nutné se seznámit ...