Now showing items 1-13 of 13

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jenčiková, Zuzana
  Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Knežníková, Zuzana
  Koncept riešenia je založený na nadviazaní na urbanistickú štruktúru centra polyfunkčným objektom a vytvorení dominantného objektu významnej verejnej funkcie - mestskej knižnice.
 • Dům u kapličky 

  Leitmannová, Barbora
  Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie, úpravami architektonickej štúdie a spracovaním architektonického detailu Domu pri kaplnke. Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný dom na rohovej parcele, ktorá ukončuje ...
 • Knižnica 

  Vaňková, Jana
  Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako verejná mestská knižnica pre širokú verejnosť s počtom knižných jednotiek 102 200. ...
 • Knižnica 

  Bojňanský, Ľuboš
  Základným cieľom diplomovej práce je návrh novostavby knižnice a vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej časti k realizácií riešenej novostavby knižnice, ktorá plnohodnotne plní svoju navrhovanú funkciu a zároveň ...
 • Městská knihovna v Michalovcích 

  Jenčiková, Zuzana
  Nadviazanie na mestskú štruktúru mesta Michalovce, historickú a zároveň súčasnú. Riešenie otázky parkovania v meste. Nová kultúrna inštitúcia v spojení s verejným priestorom. Doplnenie funkcií mesta, oživenie charakteru ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Ptačin, Ján
  Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Dlabáč, František
  Knižnica 2020. Navrhovaný program na koncový pozemok na jednej z troch platform v Lausanne. Nutnosť doplnenia knižnice o ďalšiu funkciu vyžaduje veľkosť pozemku. Multifunkčná galéria spĺňa požiadavky na kultúrne využívanie ...
 • Městský úřad Leopoldov 

  Prosnanová, Dominika
  Cieľom diplomovej práce je návrh Mestského úradu pre mesto Leopoldov s pripojenou knižnicou. Objekt úradu má dve nadzemné podlažia a prevádzka knižnice je navrhnutá jako jednopodlažný objekt. Obe prevádzky sú uvažované s ...
 • SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte 

  Illéš, Juraj
  Práca sa zaoberá revitalizáciou spoločenského centra Bonaparte v Slavkove u Brna. Architektonický návrh rekonštrukcie historického objektu Záložny i novostavby v preluke prináša nové atraktívne funkcie do historického jadra ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Záthurecká, Zuzana
  Školské budovy sú navrhnuté mimo územia Černej Louky ale s bezprostrednou náväznosťou na ňu, na parcele, ktorá sa nachádza medzi riekou Ostravicou, Černou Loukou a plánovanou obytnou štvrťou Novej Karolíny. S orientáciou ...
 • Univerzitní knihovna 

  Subally, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzitnej knižnici v meste Brno. Objekt je navrhnutý ako viac podlažná budova vrátané podzemných podlaží. Návrh je vytvorený na základe požiadaviek investora a zaoberá sa ...
 • Využití moderních metod zpracování obrazu při kontrole laboratorních procesů 

  Kiac, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém ...