Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Navrátilová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Analýza spokojenosti zákazníků je zaměřena na dva důležité segmenty - na konečného zákazníka a na ...
 • Galerie moderní architektury 

  Štrocholcová, Eva
  Tématem zadání práce byl návrh novostavby galerie moderní architektury, která bude začleněna do prostředí vilové kolonie v kontextu s okolní strukturou města. Řešený pozemek je situován na jihozápadním okraji městské části ...
 • Knihovna 

  Surovcová, Ivana
  Předmětem práce je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a technické infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, knihkupectví a kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Pieleszová, Katarzyna
  Tématem projektu je návrh novostavby kulturního centra v lokalitě Brno-Starý Lískovec, Mikuláškovo náměstí. Pozemek se nachází mezi bloky panelových domů. Princip návrhu spočívá v jednoduché kombinaci kompozičních os. První ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Blechová, Lenka
  Knihovny mají i v současnosti jistě velký potenciál, a tak je třeba knihovny stále rozvíjet. O tomto uvažuje studie na novou městskou knihovnu ve Frýdku-Místku. V současnosti zde knihovna sídlí v několika menších nevyhovujících ...
 • Model internetového obchodu pro multimediální oblast 

  Sedlář, Vítězslav
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti ...
 • Návrh a implementace aplikace skladového hospodářství pomocí VBA 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladové aplikace pro knihkupectví. Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka VBA v MS Excel. Kromě teoretické části, která obsahuje seznámení s danou problematikou, práce ...
 • Polyfunkční dům 

  Hájková, Katarína
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a administrativní, a prostor pro knihkupectví. Stavební parcela se nachází v proluce na ulici Milady Horákové (městská čtvrť - Zábrdovice). Stavba je ...
 • Polyfunkční dům 

  Slavotínková, Radka
  Diplomová práce zpracovává návrh novostavby polyfunkčního domu v Olomouci. Objekt je čtvercového tvaru a má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící budovu tvořící tři provozní celky. V prvním ...
 • Polyfunkční dům Brno, Mlýnská 

  Pucholdtová, Lucie
  Tato bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a část dokumentace pro provedení stavby vypracované na základě architektonické studie z roku 2017 v Ateliéru architektonické tvorby AG034. Práce se zabývá ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Brázdová, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně-Židenicích, na rohu ulic Táborská a Letní. Budova svou výškovou členitostí vyrovnává výškové rozdíly okolní zástavby a svým tvarem kopíruje roh ...
 • Polyfunkční objekt 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Moravských Budějovicích, v katastrálním území Moravské Budějovice. Polyfunkční dům je částečně podsklepený s jedním podzemním ...
 • Rodinný dům s knihkupectvím 

  Šmerda, David
  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Stavba se nachází na ulici Brněnská v obci Černá Hora. Objekt má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Podzemní podlaží je součásti bytu majitele a nachází se ...
 • Rodinný dům s knihkupectvím v Brně 

  Dokulil, Martin
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s knihkupectvím v Brně. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný dům je obdelníkového tvaru, osazený do mírně sklonitého terénu. V ...