Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza klasifikačních metod 

  Juríček, Jakub
  Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý ...
 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Architektúra a nevidiaci 

  Luciaková, Katarína
  Dizertačná práca rozoberá problematiku nevidiacich žudí vo vzťahu k architektúre. Pre prehžadnosť a určitú chronológiu javov, prácu rozdelím na určité celky, kapitoly. V prvej, úvodnej časti práce budem rozoberať vnímanie ...
 • Employers’ Requirements for Brand Managers: A Comparative Study in the US and Ukraine 

  Wroblowská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: The author’s interest focuses on brand managers as brands are among the factors strongly contributing to increasing intellectual capital of any organization. This paper provides a comparison of ...
 • Firemní kultura a komunikace ve stavebnictví 

  Kuxová, Hana
  Tato práce má za úkol definovat firemní kulturu a komunikace ve stavebních podnicích. Práce obsahuje vymezení obou pojmů. Zhodnocení firemních kultur a komunikace v jednotlivých podnicích bude probíhat na základě kvantitativního ...
 • Fyziologické hranice vnímání a rozpoznání rychlosti 

  Sedlák, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Model znalostního managementu 

  Vokál, Martin
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku znalostního managementu. Teoretická část obsahuje výklad základní pojmů a východisek, uvádí modely a perspektivy znalostního managementu, postupy jeho zavádění a hodnocení ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Ověřování kvalifikace zaměstnanců 

  Jordánová, Martina
  Předmětem diplomové práce je vytvoření metody pro ověřování kvalifikace zaměstnanců v Jaderné elektrárně Dukovany. Ověřování kvalifikace je v jaderném zařízení nutností vzhledem k potřebě kvalifikovaného a dobře vzdělaného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klemensevič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému a následnými návrhy na zlepšení IS ve společnosti Exekutorský úřad Brno-venkov. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s informačními systémy. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cesnárik, Marcel
  Predmetom tejto bakalárskej práce je previesť analýzu informačného systému spoločnosti IMC Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí na strojárenskom trhu. Na základe analýzy súčasného stavu informačného systému budú navrhnuté zmeny, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o. 

  Mazáková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy M8D s.r.o. a posúdením jej informačného systému. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzy, ktoré boli uskutočnené pre danú firmu. Na základe týchto ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku 

  Malková, Darina
  Bakalářská práce pojednává o požadavcích na manažera stavebního podniku. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti manažera, znalosti, manažerskou činnost a schopnost vést lidi. Praktická část bakalářské práce je založena ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky 

  Vostrčil, Michal
  Tato bakalářská práce „Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky“ se v teoretické části práce zaměřovala na to, kdo je to manažer, jaké by měl mít manažer vlastnosti, znalosti, dovednosti a ...
 • Requirements for Brand Managers in Ukraine and the Czech Republic: Identification and Comparison 

  Wroblowská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of the article: This paper represents a set of requirements placed on brand managers when they are first approached by recruiters in both Ukraine and the Czech Republic. Methodology/methods: To conclude a successful ...
 • Rozhraní pro aspektové vyhledávání v indexu Wikipedie 

  Cilip, Peter
  Cieľom tejto práce je študovať vyhľadávacie systémy s využitím aspektového filtra, následne implementovať vlastný systém, ktorý bude predstavovať aspektové vyhľadávanie nad indexom Wikipédie. Práca sa teda venuje existujúcim ...
 • Rozvoj služeb z hlediska konkurenceschopnosti 

  Kováčová, Petra
  Diplomová práce představuje paradigmata servisně orientované ekonomiky z hlediska konkurenceschopnosti firmy. Zaměřuje se na konkurenční výhody, kterých lze dosáhnout nebo podporovat rozvojem služeb. Teoretický základ ...