Now showing items 1-2 of 2

  • Expertní systém NPS 

    Plch, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
  • Expertní systém pro výběr oboru 

    Vítek, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém pro výběr studijního oboru na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Expertní systém má ...