Now showing items 1-1 of 1

  • Metody prokládání zprávy 

    Soudek, Michal
    Úvodní část práce je věnována celkovému obeznámení s přenosovým systémem a jeho rozdělení. Dále je práce zaměřena na rozdělení zabezpečovacích kódu, které se používají na přenosových systémech. V další kapitole je rozebraná ...