Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a detekce typu multimediálních dat v provozu RTP 

  Kmeť, Martin
  Tato práce se věnuje problematice detekce kodeku použitého při kódování hlasových dat nesených protokolem RTP bez dostupnosti informací nesených signalizačními protokoly ve VoIP aplikacích. Jejím hlavním cílem je navrhnout ...
 • Analýza audio kodeků užívaných při IP telefonii 

  Hlavica, Michal
  Problematika této diplomové práce je zaměřena na analýzu audio kodeků využívaných při IP telefonii. Pozornost teoretické části je věnována především rozboru audio kodeků podle doporučení ITU-T, dále také signalizačním ...
 • Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí 

  Režný, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného HW řešení pro paralelní zpracování několika zdrojů zvukového signálu. Porovnává několik různých platforem založených na architekturách ARM, x86 a Epiphany, porovnává jejich ...
 • Bezeztrátová komprese videa 

  Kafka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá bezeztrátovou kompresí videa s použitím 3D predikce. Nejdříve je uvedena nezbytná teorie kolem úpravy obrazových dat a bezeztrátové komprese. Tato část slouží k vymezení důležitých pojmů, ...
 • Codec Detection from Speech 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá detekcí kodeků z komprimovaného řečového signálu. Cílem bylo zjistit, jaké charakteristiky rozlišují jednotlivé kodeky a následně vytvořit prostředí vhodné pro experimenty s různými typy a konfiguracemi ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...
 • Kompresní algoritmy při zpracování obrazu 

  Šimek, Josef
  Způsob pořízení a zpracování obrazu má rozhodující vliv na výslednou podobu a velikost dat, které obraz reprezentují. Pro správnou interpretaci obrazu je nezbytné pochopit, jak tato data vznikají. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Komprimace, dekomprimace a streamování video dat 

  Šilhavý, Miroslav
  Zaměřením této bakalářské je popsání schopností nástroje FFmpeg a kodeku Theora. Porovnání nástrojů a technologií kodeků MPEG-4 (MPEG-4 ASP, H.264), Theora a MPEG-2. Testování komprimačních schopností a srovnání výstupních ...
 • Kódování pro přenosové systémy se zpětným kanálem 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného kódu, který je schopen zabezpečit digitální přenos proti shlukujícím se chybám. Po krátkém teoretickém úvodu následuje výběr vhodného kódu, návrh jeho použití a experimentální ...
 • Kvalita multimediálního obsahu u brýlí pro virtuální realitu 

  Majnuš, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením multimediálního obsahu pro virtuální realitu a navržení subjektivního testu pro hodnocení těchto sekvencí. V úvodní teoretické části jsou informace o virtuální a rozšířené realitě ...
 • Moderní metody kódování řeči pro přenos po mobilní síti 

  Krásný, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu metod kódování řečového signálu používaných především v 2G a 3G mobilních sítích, popisuje jejich vývoj a zaměřuje se na detailnější popis v současné době nejperspektivnějšího způsobu ...
 • Oprava shluků chyb v digitálních přenosech Berlekamp -Preparatovými kódy 

  Pfudl, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje konkrétní skupině systematických konvolučních kódů na opravu shlukových chyb. Do této skupiny kódů patří i kód Berlekamp-Preparatův. Práce počítá se základními znalostmi čtenáře v oblasti ...
 • Porovnání možností komprese multimediálních signálů 

  Špaček, Milan
  Diplomová práce se zabývá porovnáním možností komprese multimediálních signálů se zaměřením na videosignál a užívané kodeky. Detailně popisuje především kódování a dekódování videosignálu dle standardů MPEG. V teoretické ...
 • Rozšiřující modul s dekodérem souborů MP3 pro platformu FITkit 

  Brada, Miroslav
  Cílem tohoto projektu je vytvoření modulu, který by rozšířil možnosti platformy FITkit o dekódování souborů formátu MP3. Práce shrnuje poznatky o současných formátech kódování zvuku, dostupných dekodérech a platformě FITkit. ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Video mixer/translátor pro webové videokonference 

  Hutar, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na základní popis, srovnání a zpracování video standardů H.264 a VP8 v reálném čase. Jedná se především o podporu videokonferenčních systémů, které pracují s těmito vzájemně nekompatibilními ...
 • Videokodek - komprese videosekvencí 

  Bařina, David
  Práce se zabývá moderními metodami ztrátové komprese statického obrazu a videa. Mezi tyto metody patří vlnková transformace a algoritmus SPIHT. Na základě získaných poznatků je implementován videokodek. Tento kodek používá ...
 • Vysílání multimediálního obsahu s využití kompresních technik 

  Tesař, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o přenosu multimédií po síti za pomoci komprimačních algoritmů užívaných v kodeku MPEG-4 part 10 a Real Time Protokolu (RTP). Čtenář zde bude seznámen se základními pojmy ohledně multimédií. ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá významnou skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit binární data před nezávislými chybami. Bose, Chaudhuri a Hocquenghem (BCH) kódy využívají Galoisova ...
 • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

  Šiška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...