Now showing items 1-5 of 5

 • Audio a video vysílání s využitím real-time protokolu 

  Křenek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vysílání multimediálních dat přes počítačovou síť. V první části jsou podány podrobné informace o protokolech RTP a RTCP, pomocí nichž lze realizovat přenos. V dalších kapitolách jsou ...
 • Měření vlivu nežádoucích jevů v IP síti na kvalitu VoIP hovoru 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv nežiaducich faktorov v IP sieťach na prenos hlasu VoIP. Rozoberá problematiku prenosu hlasu cez paketové siete v rámci noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti sú ...
 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Speaker Recognition in the VoIP Environment 

  Remeš, Jan
  Tato práce popisuje použití systémů pro rozpoznávání mluvčího v~prostředí VoIP, úspěšnost systému a přístupy k jejímu zlepšení. Popisuje architekturu těchto systémů, metriky pro vyhodnocení jejich úspěšnosti a klíčové ...
 • Šifrování telefonních hovorů 

  Vávra, Jakub
  Diplomová práce se zabývá navržením a vhodnou implementací šifrování telefonního hovoru pomocí desky FITkitu. Cílem diplomové práce je zvolit vhodné kompresní a šifrovací algoritmy a implementovat je, či případně přizpůsobit ...