Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Měření ionizujícího záření 

  Podolský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením ionizujícího záření. Cílem měření je ověřit metody pro měření statistických parametrů zdrojů ionizujícího záření a ověření závislosti koeficientu útlumu na hustotě. Úvodní část ...
 • Měření útlumu ultrazvukového vlnění 

  Feller, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby měření útlumu ultrazvuku. V rámci práce jsou navrženy a proměřeny různé metody měření útlumu. Jako referenční látka pro toto měření je použit ricinový olej. Pro měření jsou využity ...