Now showing items 1-2 of 2

  • Principy konstrukce aerodynamického tvaru karoserie vozidel 

    Oslizlo, Aleš
    V práci jsou vysvětleny principy konstrukce aerodynamického tvaru karoserie vozidel, koeficient odporu při obtékání vzduchu, vliv na průběhy tlaků a vlastnosti mezní vrstvy. Dále jsou ukázány základní aerodynamické tvary ...
  • Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu 

    Hanych, Jaroslav
    Rešeršní práce se zabývá vlivem rotace kola na aerodynamické charakteristiky automobilu. Jsou zde popsány různé metody využívané k simulaci rotace kola. Práce se zaměřuje zejména na vymezení aerodynamických rozdílů mezi ...