Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

    Brychta, Jan
    Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...