Now showing items 1-20 of 29

 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Vranovice pro rychlost 200 km/h 

  Hyžák, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Vranovice pro rychlost 200 km/h dle požadavků provozu a platné legislativy nejen v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Obsahem ...
 • Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev 

  Syrový, Aleš
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Horní Cerekev, tak aby vyhovovala provozu a platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena ...
 • Porovnání rekonstrukce žst. Březová nad Svitavou s výstavbou nové zastávky 

  Jelínková, Markéta
  Úkolem diplomové práce je navrhnout úpravy žst. Březová nad Svitavou s ohledem na zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a prověřit možnost vybudování nové zastávky, která by byla situována blíže k centru ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Rekonstrukce depa Praha Libeň 

  Ondra, Michal
  Tématem mojí diplomové práce je studie rekonstrukce areálu depa Praha Libeň. V depu probíhá jak provozní údržba, tak i oprava vlakových souprav. Úsek rekonstrukce začíná výhybkou č. 1, rekonstruované bude celé kolejiště ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Chrudim 

  Filo, Martin
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Chrudim, tak aby vyhovovala platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena dvě nástupiště ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Jeseník 

  Francová, Aneta
  Diplomová práce „Rekonstrukce železniční stanice Jeseník“ řeší vybudování nástupiště vhodného pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné legislativy. V práci jsou navržena poloostrovní nástupiště s ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Lipová Lázně 

  Kopecká, Denisa
  Diplomová práce se zabýva rekonstrukcí železniční stanice Lipová Lázně. Hlavním cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace a platným normám. Dalším cílem je zvyšení ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Nedvědice 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční stanice Nedvědice. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje, rekonstrukci železničního svršku a spodku. Ve stanici je navrženo poloostrovní nástupiště s výškou nástupní ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Uničov 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Uničov. Cílem bylo vytvořit řešení, které bude co nejlépe vyhovovat potřebám budoucího provozu a především potřebám cestujících. Záměrem bylo řešit vše v souladu se ...
 • Rekonstrukce žs. Bystřice pod Hostýnem 

  Švanda, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Bystřice pod Hostýnem tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním úkolem rekonstrukce je vložení nástupišť splňujících požadavky pro osoby ...
 • Rekonstrukce žst. Hrušovany u Brna 

  Ječmínková, Michaela
  Cílem diplomové práce je návrh úpravy nástupišť respektující požadavky na přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V této souvislosti byly navrženy tři nové nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Dále ...
 • Rekonstrukce žst. Studenec 

  Vlachová, Dominika
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Studenec tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním účelem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti. Rekonstrukce zohledňuje požadavky ...
 • Sledování kvality geometrických parametrů koleje v úsecích s podpražcovými podložkami 

  Grygar, Zdeněk
  Práce je věnována hodnocení geometrických parametrů koleje v úseku s podpražcovými podložkami a možnosti porovnání výsledků nivelace a měřícího vozu. V práci byly shrnuty výsledky měření nivelace na obou zkušebních úsecích ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krivdová, Nikoleta
  Návrh budovy je zásadne ovplyvnený lokalitou, ktorej veľmi dominujú fenomény nábrežia a nárožia.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kubínová, Šárka
  Tématem mé bakalářské práce je studentské centrum na Poříčí – na rohu Táborského nábřeží a ulice Vídeňské. Navrhuji zde sedmipodlažní objekt obsahující studentské bydlení, menzu, sportovní vybavenost a klidný vnitřní dvůr. ...
 • Studie rekonstrukce železniční stanice Viskafors 

  Blaňková, Monika
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Viskafors a její přilehlé tratě v KM143+ 800 – 145+ 700 tak, aby vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna legislativa. Byla vyřešena geometrie kolejí a ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí 

  Burget, Josef
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Adamov a Rájec-Jestřebí v rámci zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad Svitavou. V žst. Adamov je navržena úprava pravé části ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Jindřichov na Moravě a Branná 

  Kubina, Jiří
  Diplomová práce „Studie rekonstrukce železničních stanic Jindřichov na Moravě a Branná“ řeší vybudování nástupišť vhodných pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné legislativy. V práci jsou navržena ...