Now showing items 1-17 of 17

 • Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí 

  Fišer, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy ...
 • Analýza možností aktivního tlumení pro dopravní prostředky 

  Svoboda, Jakub
  Tato diplomová práce se dotýká problematiky aktivního a poloaktivního tlumení a možností jeho uplatnění v kontextu dopravních prostředků. Počátek dokumentu je věnován pojednání o aktuálním stavu, významných aplikacích a ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Lukeš, Jaroslav
  Diplomní projekt se zabývá územím sportovně rekreačního areálu v Brně Komárově. Hlavní částí je návrh nového cyklistického stadionu Favorit Brno. Součástí zadání je zpracování i urbanistického plánu přestavby a dostavby ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

  Kunovský, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
 • LED osvětlení jízdního kola 

  Čmelík, Matouš
  V semestrální práci navrhuji osvětlení jízdního kola pomocí LED diod, které jsou napájené z alternátoru. Navrhuji osvětlení s akumulátorem, který se při jízdě dobíjí a při zastavení umožňuje nepřerušené osvětlení kola. ...
 • Nápravy moderních osobních automobilů 

  Tichý, Ondřej
  Zaměřením této bakalářské práce je popis typů používaných náprav a jejich moderní řešení a modifikace, které s sebou přináší použití elektronických a hydraulických systémů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti. Další část ...
 • Návrh reduktoru zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem reduktoru pro šestiválcový letecký motor. Jsou zde zpracovány jednotlivé součásti reduktoru a následně jako sestava s klikovým hřídelem je řešeno torzní kmitání kompletní sestavy a stanoveny životnosti ...
 • Problematika výroby železničního dvojkolí pro kolejová vozidla 

  Šimčík, Vladimír
  Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je především podat přehlednou formou princip technologie výroby železničního dvojkolí, skládajícího se z kol, nápravy a dalších nezbytných komponent. Na základě dostupných informačních ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Behro, Daniel
  Jaký by měl být současný prostor vysokoškolského vzdělávání? A jaký by měl být prostor pro kreativní tvorbu? Odráží se typ výuky v samotné budově školy? Kladu si otázku, zda by například fakulta sociální studiích byla ...
 • Převodovka mobilní elektrocentrály 

  Kolka, Roman
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh převodovky přenosné mobilní elektrocentrály určené k provádění předletové přípravy vrtulníků. Vlastní řešená převodovka je navržena v souladu se zadanými hodnotami, které vychází ...
 • Stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Málek, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stacionárních zařízení pro mazání hlavy kolejnice v oblasti drážní dopravy. Obsahem práce je také pohovoření o kontaktu kola a kolejnice, popis principu funkce těchto zařízení ...
 • Studie kolových podvozků mobilních strojů 

  Olšovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je shrnout základní poznatky o různých typech kolových podvozků u současných strojů. Součástí práce je výčet požadavků kladených na konstrukci podvozku, podle kterých se též volí podvozek k použití ...
 • Studie stavebních strojů vzhledem k typu podvozku 

  Válek, Adam
  Cílem bakalářské práce je přinést komplexní zhodnocení podvozků stavebních strojů. V jednotlivých kapitolách pojednává o obecných kritériích při posuzování těchto podvozků, obsahuje výčet nejpoužívanějších typů podvozků ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Hudečková, Kristína
  Terminál představuje spojení dvou věcí – vnitřního a vnějšího - města a okolí. Záměrem mé práce je plynule propojit hlavní pěší trasu z centra města s autobusovou a vlakovou dopravou. Aby toto spojení bylo co nejpřirozenější, ...
 • Vliv klimatických podmínek na adhezi v kontaktu kola a kolejnice 

  Nohel, Rostislav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum vlivu klimatických podmínek na adhezi kontaktu kola a kolejnice, kde klimatickými podmínkami jsou myšleny dva parametry, a to teplota okolního vzduchu a vzdušná ...
 • Výroba prototypu pedálů kola na 3D FDM tiskárně 

  Kříž, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou cyklistických pedálů pomocí metody FDM tisku. Nejprve je shrnuta problematika FDM metody a porovnány používané materiály. Následně jsou uvedeny požadavky na provedení a ...