Now showing items 1-1 of 1

  • Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky 

    Pransperger, Jan
    Tato práce se věnuje termodynamice paroplynového cyklu a porovnává jej s některými jinými tepelnými oběhy. Zaměřuje se na účinnost cyklu a na její omezení v kontextu druhého termodynamického zákona. Dále krátce shrnuje ...