Now showing items 1-10 of 10

 • Inference propojení komponent 

  Olšarová, Nela
  Diplomová práce se zabývala návrhem algoritmu pro inferenci propojení hardwarových komponent. Algoritmus je určen pro použití v editoru návrhu schémat pro FPGA čipy, který je součástí školního vývojového prostředí VLAM ...
 • Komponenta grafů pro .NET 

  Riedl, Pavel
  V současné době, kdy k osobním počítačům usedá stále více uživatelů, jsou kladeny nároky na jednoduchost a přehlednost vytvořených programů. Jeden ze způsobů, kterým lze jejich práci ulehčit, je tvorba grafických uživatelských ...
 • Komponenta Java Swing řízená pomocí CSS 

  Hvězda, Matěj
  Tato práce je zaměřená na vytvoření komponenty Java Swing, která zobrazí obsah HTML dokumentu na základě kaskádových stylů (CSS). Důvod k vytvoření takové komponenty je umožnění vývojářům tvořit uživatelské rozhraní ...
 • Kontejner pro migrující softwarové komponenty bežící na OS Android 

  Ščešňák, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením kontajneru pre migrujúce komponenty bežiace na operačnom systéme Android, spôsobom ich prevádzky a distribúcie, životným cyklom kontajneru a možnosťou prispôsobenia iných komponentov ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Gál, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komponentovým software, softwarovými rámci platformy Eclipse a vytvořením grafického editoru pro návrh komponentových systémů s využitím platformy Eclipse. Po úvodním představení koncepce UML ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Zemko, Zoltán
  Softwarové inženýrství založené na komponentách (Component-based Software Engineering) popisuje rozsáhlý informační systém jako množinu komponent. Práce se snaží poukázat na výhody tohoto přístupu. Definuje taktéž pojmy ...
 • Návrh softwarového prostředí pro zpracování dat z měření telekomunikačních sítí 

  Fornůsek, Jan
  Tento dokument seznamuje čtenáře s měřeními souvisejícími s optickými sítěmi. Nejedná se o výčet všech měření. Jsou zmíněny pouze vybraná měření související se vstupními soubory do vyvíjené aplikace. Praktickou část popisuje ...
 • Prednasky.com - Systém jako modul 

  Peša, Jan
  Diplomová práce nejdříve seznamuje se službami serverů Prednasky.com a SuperLectures.com. Po analýze řešení popisuje návrh a vývoj nového specializovaného video přehrávače, který sdružuje funkce serveru SuperLectures.com ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Tvorba komponent pro Adobe CQ5 

  Pešava, Jan
  Cílem práce je analyzovat a popsat tvorbu komponent pro systém Adobe CQ5. Výsledné komponenty budou následně implementovány a integrovány do systému. Dílčím cílem je vytvoření práce, která pomůže dalším programátorům s ...