Now showing items 1-2 of 2

  • Chladicí jednotka domácího pivovaru 

    Straka, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a užití chladu v procesu domácí výroby piva, tzv. homebrewingu. V úvodní části je popsán technologický postup výroby piva, na který navazuje návrh spilky a prostor pro ležení ...
  • Chladič vody pro stropní chlazení 

    Havlíček, Jan
    Předmětem diplomové práce je návrh chladiče vody pro stropní chlazení. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V úvodu se práce zabývá teoretickým popisem sálavých chladicích systémů. Následuje teorie chladicích ...