Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nastavení formátu JPEG 2000 

  Vrtělová, Lucie
  Tato práce řeší analýzu jednotlivých nastavení formátu JPEG 2000. Cílem této práce prozkoumat a porovnat jednotlivá nastavení a implementaci v různých knihovnách. Analýzu jsem provedla na dvou knihovnách implementujících ...
 • Kompresní metody založené na kontextovém modelování 

  Kozák, Filip
  Cílem této práce je popsat kontextové kompresní metody a jejich aplikaci na multimediální data. Je zde popsán princip aritmetického kódování a metody prediction by partial matching včetně tvorby pravděpodobnostního modelu. ...
 • Měření EKG pro nositelná zařízení 

  Trenz, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním naměřených dat EKG. Hlavním tématem je digitální filtrace požadovaného signálu od šumu a artefaktů, který vzniká převážně při interferenci s rozvodnou sítí, pohybem měřeného ...
 • Přenos komprimovaného EKG signálu po síti Ethernet 

  Bayerová, Zuzana
  V teoretické části diplomové práce jsou popsány metody komprese EKG záznamu určené k úpravě záznamu za účelem přenosu komunikačními kanály. Práce obsahuje úvod do sítě Ethernet a seznámení s podstatou komunikace v této ...
 • Statistické jazykové modely založené na neuronových sítích 

  Mikolov, Tomáš
  Statistické jazykové modely jsou důležitou součástí mnoha úspěšných aplikací, mezi něž patří například automatické rozpoznávání řeči a strojový překlad (příkladem je známá aplikace Google Translate). Tradiční techniky pro ...
 • Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat 

  Sokl, Karel
  Každý se může dostat do situace, kdy je nutné zmenšit velikost nějakého souboru. Pro tento účel existuje mnoho komprimačních algoritmů. Jak ale vybrat ten správný? V této práci je testována účinnost některých bezztrátových ...