Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza zabezpečení formátu JPEG 2000 proti chybám 

  Kovalčík, Marek
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním formátem JPEG 2000. Je zde analyzován vliv použití zabezpečovacích mechanismů při kompresi obrazu s různými nastaveními. Je zde zkoumáno, jaký vliv má použití vkládání značek ...
 • Implementace JPEG 2000 

  Zlatohlávek, Adam
  Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...
 • Komprese obrazových dat v medicíně 

  Šebek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami bezeztrátové komprese obrazových dat. Cílem práce je dosáhnout co nejlepšího kompresního poměru při kompresi obrazových medicínských dat. Práce zahrnuje uvedení do teoretických ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Přikryl, Lukáš
  Práce se zabývá kompresí obrazu pomocí vlnkové transformace. Konkrétně jsou k tomuto účelu použity algoritmy EZW, SPIHT a EBCOT Tier1. Tyto algoritmy jsou pak srovnány se standardem JPEG a JPEG2000. Dále jsou zde, ke ...
 • Komprese obrazu v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání 

  Bodeček, Kamil
  V interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání se v hojné míře používají komprimované obrazy. V doktorské práci jsou prezentovány nové metody zefektivnění jejich přenosu v sítích digitálního televizního ...
 • Kompresní algoritmy při zpracování obrazu 

  Šimek, Josef
  Způsob pořízení a zpracování obrazu má rozhodující vliv na výslednou podobu a velikost dat, které obraz reprezentují. Pro správnou interpretaci obrazu je nezbytné pochopit, jak tato data vznikají. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Využití transformace wavelet packet pro úsporné vyjádření obrazových dat 

  Kučera, Michal
  V dnešní době stále roste potřeba uchovávat a přenášet digitální obrazová data. K efektivnímu využití přenosových a úložných kapacit je nutná komprese. Tato bakalářská práce se zabývá kompresní metodou založenou na ...