Now showing items 1-8 of 8

 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Polívka, Radek
  V průběhu vývoje automobilů se jasně vyčlenily dva základní typy spalovacích motorů: zážehové (benzínové motory) a vznětové (naftové motory). Cílem práce je provést komplexní analýzu ideálních cyklů těchto motorů (grafické ...
 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Marušák, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny základní termodynamické oběhy a jejich vlastnosti. Z těchto oběhů jsou dále ukázány ideální oběhy zážehového a vznětového motoru, na kterých vyšetřujeme termickou účinnost v závislosti na ...
 • Komprese signálu EKG 

  Blaschová, Eliška
  Práce představuje nejznámější metody komprese, které byly zveřejněny. Komprese signálu EKG je důležitá především pro úsporu místa v paměťových zařízeních nebo pro zefektivnění přenosu dat. Využití vlnkové transformace pro ...
 • Motory Honda řady B 

  Smělý, Jiří
  Tématem bakalářské práce jsou benzínové čtyřdobé spalovací motory Honda řady B (značené B-series) se zaměřením na jejich parametry, konstrukci a použití v jednotlivých modelech v průběhu produkce. Pozornost je věnována ...
 • Pístové motory letadel 

  Nepraš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem pístových motorů letadel. Pozornost je věnována známým, netradičním nebo jinak zajímavým konstrukcím pístových leteckých motorů převážně z období druhé světové války. Před samotným ...
 • Spalovací motory s prodlouženou expanzí 

  Novotný, Pavel
  Úvodem je v práci uvedena stručná historie motorů s prodlouženou expanzí. Následně je rozebrána termodynamika ideálních oběhů s prodlouženou expanzí, která je porovnána s ideálním Ottovým oběhem. Práce se dále zabývá ...
 • Termodynamická analýza Atkinsonova a Millerova cyklu 

  Böhm, Michael
  V bakalářské práci je proveden základní termodynamický rozbor cyklů spalovacích motorů. Pro každý cyklus je uvedeno i konstrukční řešení pro reálný spalovací motor. Následně jsou Atkinsonův a Millerův cyklus porovnány s ...
 • Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Miroslav STEJSKAL Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru V úvodu práce je stručně popsána funkce dvoudobého motoru. Dále je dle zadaných základních geometrických a termodynamických parametrů určen maximální tlak ...