Now showing items 1-5 of 5

 • Trigenerace 

  Vítek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je představit princip a přednosti kogenerace a následně trigenerace. Jsou zde popsány používané kogenerační primární jednotky, které přeměňují energii obsaženou v palivu na potřebnou formu ...
 • Trigenerace 

  Hadraba, Jiří
  Tato bakalářská práce je rešerší pojednávací o kogeneraci a následně trigeneraci. Jsou zde popsány převládající primární jednotky určené k transformaci energie paliva v kogeneračních jednotkách na elektřinu a teplo. Další ...
 • Trigenerace v areálu Technická 2 

  Sukup, Jan
  Práce uvádí způsoby společné výroby elektřiny, tepla a chladu a popisuje jejich základní principy. Dále jsou rozebrány zejména způsoby chlazení. Je popsáno princip kompresorového, jednostupňového absorpčního a dvoustupňového ...
 • Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky 

  Kasal, Milan
  Předmětem této diplomové práce je aplikovat znalosti termodynamiky při návrhu parametrů vlakové klimatizační jednotky. V první části je nastíněna problematika klimatizační techniky, základní druhy chladících oběhů a popis ...
 • Výroba chladu a trigenerace 

  Jordanov, Alexandr
  Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o výrobě chladu. Cílem této práce je popsat hlavní metody výroby chladu, srovnat různé metody výroby chladu a jejich praktické realizace, popsat zákonné rámce, které by měly ...