Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

    Hladíková, Lucie
    Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
  • Webový proxy server 

    Kunčar, Jiří
    Práce čtenáře seznámí s internetem a jeho historií, tvorbou webových stránek, principem proxy serverů a se souvisejícími protokoly TPC/IP a HTTP. Hlavním cílem této práce je návrh a následná implementace systému - webového ...