Now showing items 1-3 of 3

 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

  Camara, Assa
  Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...
 • Výroba tepla a elektrické energie ve spalovně směsného komunálního odpadu 

  Szegedi, Peter
  Táto diplomová práca rieši návrh parného kotla na spaľovanie zmesného komunálneho odpadu. Na základe zadaného paliva a požadovaných výstupných parametrov pary z kotla je postupne prevedený stechiometrický výpočet spaľovania, ...