Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza výrobních procesů ve firmě za účelem jejich optimalizace 

  Šilon, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov vo firme, jak informačných, tak i materiálových tokov prebiehajúcich v plánovanej výrobe v spoločnosti. V prvej časti sa zameriava na teoretický popis a ...
 • Datová síť pro smart grid v energetice 

  Durkoš, Michal
  Elektrické siete, ako ich poznáme, sú bez výraznejšej zmeny dlhé roky. S nárastom obyvateľstva rastie aj dopyt po elektrickej energie, čo vyúsťuje do vyššej potreby jej tvorby. Väčší ohľad sa berie aj na ekológiu a využitie ...
 • Doplňkové datové a hlasové služby nad MPLS VPN 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá integráciou doplnkových multimediálnych služieb do virtuálnej privátnej siete v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o možnosti prenosu hlasu a videokonferencií v tomto systéme.
 • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

  Bučko, Kristián
  V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...
 • Integracia hlasu a optimalizácia dátových prenosov 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá návrhmi skvalitnenia dialkovej komunikácie v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o prechod na nový systém prenosu dát a integráciu hlasu do tohoto systému.
 • Li-Fi, využití světla a LED diod ke komunikaci mezi svítidly a uživatelem 

  Ludányi, Róbert
  Táto práca je zameraná na využitie svetla a LED diód ku komunikácii medzi svetlom a užívateľom. V úvode práce je popísaný princíp fungovania VLC, čoho je Li-Fi súčasťou. Práca ďalej obsahuje problematiku na témy Li-Fi, ako ...
 • Marketingová komunikace Craft beer pubu 

  Poništová, Natália
  Diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Craft Beer & Food pubu U Vašinů. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti marketingu a marketingového mixu. Druhá časť práce obsahuje analýzu ...
 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Marketingový mix prodejce a servisu automobilů Alcor Motors, s.r.o. 

  Pristachová, Lívia
  Diplomová práca je zameraná na návrh využitia vhodných nástrojov marketingového mixu pre predajcu a servisu automobilov Alcor Motors, s.r.o. Špecifikuje pojmy nutné pre pochopenie tejto problematiky. Analyzuje súčasnú ...
 • Model robotického stolního fotbalu 

  Bubeník, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá návrhom osvetlenia a scény pre model stolného robotického futbalu. Pozostáva hlavne z rozboru, aké sú možnosti osvetlenia a výberom najvhodnejšieho. Taktiež sa zaoberá návrhom správneho algoritmu, ...
 • Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot 

  Garaj, Martin
  Bakalárska práca rieši problém nekompatibility komunikácie medzi mobilnými zariadeniami a mikrokontrolérmi. Úlohou je navrhnúť a prakticky overiť riešenie, ktoré funguje na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bernáth, Marek
  Témou tejto práce je návrh časti informačného systému firmy. Obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a konkrétne procesy, ktoré prebiehajú pri správe zákazníkov. Výsledkom je návrh zmien procesov systému, ...
 • Návrh informačního systému pro vnitrofiremní komunikaci 

  Hallon, Juraj
  Táto práca je návrhom informačného systému pre vnútrofiremnú komunikáciu malej firmy. Tá dlhodobo trpí na nejednoznačné komunikačné kanály - vzniká množstvo komunikačného šumu, čo znižuje efektivitu práce manažmentu a ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Návrh komunikačních nástrojů podniku 

  Ďuriš, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačného mixu spoločnosti Agentúra Amadeus, s.r.o., ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Italmarket Slovakia a.s. 

  Bortelová, Slavomíra
  Práca analyzuje súčasné marketingové prostredie spoločnosti Italmarket Slovakia a.s.. Na základe analýzy navrhuje stratégiu rozšírenia ponuky služieb, ktorou by získala nových zákazníkov, zvýšila spokojnosť súčasných ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hradec, Miloš
  Novodobá forma bývania pre študentov. Každé poschodie je ako jeden veľký byt.
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Markovičová, Radka
  Bakalárska práca analyzuje štúdiu priebehu zákazky v spoločnosti ABC, s. r. o. Teoretická časť sa zameriava na vysvetlenie pojmov, ktoré súvisia so zákazkou. Praktická časť obsahuje súčasný priebeh zákazky a návrh na ...