Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán - Chata Martina 

    Bodnárová, Martina
    V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...