Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační systém pro nevidomé - pevná část 

    Botko, Ondřej
    Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí ...
  • Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat 

    Mlýnek, Petr
    Systémy dálkového sběru dat mají široké uplatnění. Jednou z oblastí je i sběr dat v energetice, kdy se odečítá spotřeba elektrické energie při tzv. průběhovém měření. Výhodou dálkového odečtu odebrané elektrické energie ...